Skip to content Skip to footer

Regulamin strony sempozjum.pl oraz kanału komunikacyjnego https://t.me/sempozjum
Treści prezentowane na stronie sempozjum.pl ani w całości ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Portal Internetowy sempozjum.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Treści publikowane na portalu internetowym PoznajRynek.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

Portal internetowy sempozjum.pl informuje, że inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, każdy powinien kierować się własnym osądem.
Zdecydowana większość inwestorów ponosi straty, czego dobitnym potwierdzeniem są statystyki publikowane przez KNF czy poszczególnych brokerów.

Treści publikowane na kanale sempozjum w komunikatorze telegram stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii ich autorów. Kanał stanowi miejsce do otwartej dyskusji, każdy może zabrać głos, podzielić się z innymi użytkownikami swoim poglądem. Są to jednak nadal prywatne poglądy, których nie należy traktować jako jakąkolwiek formę rekomendacji. Inwestuj odpowiedzialnie, w oparciu o własne przekonania i na podstawie własnych doświadczeń. Cytując jednego z najwybitniejszych spekulantów wszech czasów – “Rynek
nigdy nie jest oczywisty. Jest stworzony tak, by oszukiwać większość ludzi przez większość czasu”. Warto wziąć sobie ten cytat do serca. Musisz mieć świadomość, że osoby dzielące się swoimi poglądami, bardzo często swoje decyzje podejmują subiektywnie. Subiektywnie, w oparciu o własne doświadczenia. Nawet posługując się tymi samymi narzędziami co oni, istnieje małe prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie powtórzyć ich wyniki.
Do wszystkiego co widzisz należy podchodzić z dystansem. Inwestowanie w oparciu o cudze spojrzenie na rynek zasługuje na naganę i nie przyniesie nic dobrego. Decydując się na taki krok, dajesz wyraz tego, że nie jesteś w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje – dlatego podświadomie kierujesz się cudzymi poglądami.
Na kanale obowiązuje zasada wzajemnego szacunku. Niezależnie od doświadczenia, każdemu członkowi kanału należy się szacunek. Używanie niecenzuralnych słów jest zakazane. Jeśli jakikolwiek użytkownik kanału zwraca się do Ciebie w wiadomości prywatnej i cokolwiek Ci oferuje, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takiego incydentu mailowo na adres fraud@sempozjum.pl, każdy taki przypadek zostanie sprawdzony, a użytkownik który takich praktyk się dopuszcza, niezwłocznie usunięty. Żaden z administratorów sempozjum, nie odezwie się do Ciebie w wiadomości prywatnej w celu zaoferowania Ci czegokolwiek. Łączy nas rynek, zrzeszamy się wokół jego tematyki, wspólnie dyskutując, próbujemy odnaleźć ciekawe narzędzia, niuanse które mogą potencjalnie okazać się przydatne w naszych codziennych zmaganiach. Szanujemy cudze zdanie i poglądy, jeśli się z czymś nie zgadzamy mamy prawo przedstawić swoje kontrargumenty, zgodnie z duchem społeczności w której się znajdujemy. Na sesje intraday tworzymy wątki dzienne, w których każdy ma prawo przedstawić swoje spojrzenie, strona tytułowa wątku dziennego nie stanowi jakiejkolwiek formy rekomendacji, a rozpoczyna dyskusję i stanowi osobistą opinię jednego z administratorów i pomaga zachować na grupie porządek.
Nie istnieją guru, istnieją osoby z większym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się nim nieodpłatnie. Żadne z narzędzi ani żadna z metod stosowanych przez te doświadczone osoby, nie gwarantuje osiągnięcia zadowalających rezultatów. Szukaj, sprawdzaj, badaj, dopytuj, bądź dociekliwy, testuj, nikomu nie wierz na słowo. Osoby z dużym bagażem doświadczeń często mawiają, że im dłużej pałają pasją do rynku, tym większym darzą go szacunkiem. Każdy kolejny rok uświadamia nam jak mało wiedzieliśmy rok wcześniej. Jeśli ktokolwiek obiecuje Ci, lub przynajmniej twierdzi, że pieniądze leżą na rynku i tylko czekają aby je podnieść – wprowadza Cię w błąd. Rynek zawsze znajdzie sposób aby nas oszukać, jest na tyle złożony, że nawet wieloletnie doświadczenie nie gwarantuje Ci zysków. Jeśli ktokolwiek wmawia Ci, że na rynku można w prosty, przyjemny i bezstresowy sposób regularnie osiągać zyski – uciekaj!

Sempozjum.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2023 Kicker. All Rights Reserved.
Aby poprawić jakość usług strona wykorzystuje ciasteczka. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności / Polityka cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: sempozjum.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: EMP Okrzei 64/3 25-526 Kielce
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@sempozjum.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • firma hostingowa,
  • firmy obsługująca mailingi,
  • firmy obsługująca komunikaty SMS,
  • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy płatności,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Save settings
Cookies settings